دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

مقالات خود را برای ما ارسال نمایید

ما آن را به نام خود شما منتشر میکنیم

مشاهده سایر مقالات

مدیریت هتلداری

جامعه مدیران هتل های ایران

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
  Login Login form

بهترین راهکارها و راهنمایی ها در مهارت های رهبری

از یک رو مبحث رهبری در سازمان ها متکی بر شم و یا هنر رهبر سازمان است و از روی دیگر نیازمند خصوصیات ذاتی و تکنیک هایی است که رهبران در سازمان ها بکار میبرند . در مقاله ای که در ادامه آورده شده است برخی از تکنیک های رهبری برای شما آورده شده است . شما به عنوان مدیر ، سرپرست و شخصی که مسئولیت هدایت افراد زیر دست خود در راستای رسیدن به اهداف سازمانی را دارید در همان حال که نقش مدیر سازمان را ایفا مینمایید میباید نقش رهبر را نیز ایفا نمایید . تفاوت اصلی رهبر و مدیر در میزان تعلق افراد دستورات صادر شده از سوی رهبر در سازمان است 

Continue reading Last modified on
Hits: 7091 0 Comments
Rate this blog entry:

انگیزش کارکنان در هتل ها - جلوگیری از ریزش پرسنل

نرخ ریزش پرسنل در هتل شما به چه میزان است ؟ آیا اگر اطمینان داشته باشید ماندگاری پرسنل در شغل هایی که متصدی ان هستند بیشتر است برنامه های آموزشی بیشتری برای انان تدارک نمیبینید؟ آیا مسبب ترک کار پرسنل شما هستید و یا اعتقاد دارید همکاران شما کلا بی وفا هستند ؟ در این مقاله قصد داریم در مورد تکنیک های ساده ای  که باعث میگردد ماندگاری بیشتر پرسنل در موقعیت شغلی خود میشوند بحث نمایم . جهت کاهش نرخ ریزش پرسنل تکنیک ها و همچنین موارد بسیاری وجود دارد اما پایه ای ترین ان ها که بعضا معروف ترین ان ها نیز میباشد توجه به هرم نیازهای ابراهام مازلو است .

Continue reading Last modified on
Hits: 10655 0 Comments
Rate this blog entry:

منابع انسانی
شرح شغلی سرپرست طبقه - خانه داری

به صورت کلی سرپرست طبقه در هتل ها ناظر اتاق ها ، اماکن عمومی و کلیه فضاها و اموال هتل در طبقه خود میباشد . نظارت بر تمیزی و مرتب بودن موارد ذکر شده تنها قسمتی از وظایف شخص نامبرده میباشد . همچنین سرپرست طبقه مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای تدوین شده هتل را در ارائه خدمات توسط واحد خانه داری دارا میباشد. رویکرد اشخاص مشغول در این پست سازمانی میباید بر اساس ایجاد حداکثر رضایت در میهمانان بر اساس ارئه خدمات مناسب ، به موقع و با کیفیت به میهمانان باشد . یکی از بازوهای مدیریت خانه داری در هر هتلی سرپرست طبقات میباشد که ادامه شرح شغلی این پست سازمانی را مطالعه خواهید نمود

Continue reading Last modified on
Hits: 11836 0 Comments
Rate this blog entry:

منابع انسانی
چارت سازمانی هتل ها

جهت رسیدن به اهداف بلند و کوتاه مدت سازمانی هتل ها همانند تمامی سازمان ها میباید مطابق با یک الگو از پیش تعیین شده کار نمایند در این الگو و یا جدول جایگاه های افراد شاغل در هتل مشخص میشود و از این طریق تعیین میشود که روابط واحد های مختلف با یکدیگر چگونه باید باشد . همچنین این جدول که به چارت سازمانی هتل ها معروف است مشخص کننده خط فرمان و روابط بین واحد های مختلف در هتل ها میباشد. این پارت در هتل میتواند متفاوت باشد و در حقیقت نسخه از پیش تعیین شده ای وجود ندارد اما در ادامه دو چارت سازمانی نمونه را برای شما آورده ایم که به شما در درک بهتر این مطلب کمک مینماید

Continue reading Last modified on
Hits: 23524 2 Comments
Rate this blog entry: