دریافت صورتحساب :

پس از ارائه صورتحساب و توضیحات لازم، ایستادن سر میز و انتظار برای دریافت مبلغ صورتحساب ممنوع است. میز را ترک کنید و چند دقیقه ای به مهمان فرصت دهید تا در صورت نیاز فاکتور را بررسی نموده و پس از شمارش مبلغ، آن را برای شما بگذارد. سعی کنید حتی الامکان مبلغ را در حضور مهمان شمارش نکنید. همچنین به یاد داشته باشید ما میزبانان حق نداریم از حیطه ادب و آداب حرفه ای خارج شویم. تعارف های زیاد جهت ایجاد صمیمیت بیش از حد و اصرارهای بی جا مبنی بر عدم پرداخت صورتحساب، خصوصاً برای مهمانان خارجی ابداً حرفه ای نیست.

پرداخت انعام :                                                                                                  

پرسنل رستوران یا هتل در این خصوص باید کاملا آموزش دیده و حرفه ای عمل کنند. تأکید می شود میزبانان به هیچ عنوان حق مطالبه و یا یادآوری انعام را نداشته و در صورتی که مشتریان انعامی پرداخت نمودند می بایستی بدون شمارش، آن را دریافت و تشکر و قدردانی کنند. مطلب قابل توجه آن است که میزبان حق ندارد باقی پول مهمانان را به عنوان انعام فرض کرده و آن را برداشت کند. مابقی مبلغ صورتحساب می بایستی داخل همان فولدر به مهمان باز گردانده شود و در صورتی که مهمان بخواهد انعام دهد آن را روی میز رها کرده و یا قبل از بازگرداندن مابقی مبلغ، میز را ترک می کند. باید دقت کنید در صورت پرداخت و یا عدم پرداخت انعام از سوی مهمان، هیچ تفاوتی در رفتار و خدمات شما نباید مشاهده گردد.

مرحله نهایی :

مراحل آخر پذیرایی از مهمان یا (Last Impression) مانند مراحل اولیه برخورد با او یا (First Impression) بسیار مهم و حیاتی بوده و این لحظات معمولا همیشه در یاد و خاطر مهمان می ماند. لذا پیش از خروج او مطمئن شوید مهمان از خدمات شما رضایت کامل دارد و فراموش نکنید که اگر فرم نظرسنجی برای مهمان دارید، حتما آن را در این مرحله ارائه نموده و یا شفاهاً نظر و پیشنهادش را دریافت کنید. در انتها مهمان خود را تا درب رستوران بدرقه و مشایعت کنید. تشکر و ادای احترام در تمام مراحل، اعم از ارائه صورتحساب، دریافت آن و یا دریافت فرم نظرسنجی ضروری است.

 

در انتها فراموش نکنیم که ادامه حیات و موفقیت تجاری ما بستگی به رعایت همین نکات کوچک و حرفه ای در مراحل پذیرایی داشته و مهمانی که با این نکته سنجی در تمام روند سرویس دهی روبرو شود، به مرور تبدیل به مهمانی وفادار و دائمی گردیده و از طریق تبلیغات غیرمستقیم و دهان به دهان سود سرشاری را برای ما به ارمغان می آورد.