دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

مقالات خود را برای ما ارسال نمایید

ما آن را به نام خود شما منتشر میکنیم

مشاهده سایر مقالات

مدیریت هتلداری

جامعه مدیران هتل های ایران

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
  Login Login form
مدیریت هتلداری
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 2487
 • 0 Comments

لزوم آموزش کنترل احساسات منفی در محیط کاری

hotelmanager_ir_2e1ax_bubbles_entry_angry.jpg

محیط هتل پر از استرس و فشار کاری است و کارمند هتل در همه حال بایستی لبخند بر لب داشته و نیازهای مهمان را به بهترین صورت برآورده نماید.
در این موقعیت مدیر هتل بایستی به کارکنان مهارتهای کنترل احساسات منفی را آموزش داده و مراقبت نماید که کارکنان فشار عصبی و عوامل منفی را در محیط هتل از خود دور نمایند و با احساس سرزندگی و انرژی مثبت به کار مشغول شوند.


برای افزایش و تقویت احساس مثبت و کاهش احساسات منفی راه کارهایی وجود دارد که به برخی اشاره می شود:
تخلیه احساسات منفی بصورت سالم نظیر گریه کردن و فریاد زدن و یا خالی کردن خشم
مهمانی رفتن و دید و بازدید
دوش گرفتن
گردش و مسافرت
انجام کارهای هنری
برقراری ارتباط اجتماعی و درد دل کردن
ورزش
کمک به هم نوع
با این راه کارها می توان کارکنان را فعال و سرزنده و شاداب در محیط کار به فعالیت واداشت.
علاوه بر اینها ارتباط دوستانه مدیر با کارکنان موجب می شود که عات احساسات منفی ردیابی شود و برای کسب احساسات مثبت راه حل های مناسب اندیشیده شود.
راه حل هایی که منجر به سرزندگی و نشاط می شود و محیط هتل را برای مهمانان دلپذیر می نماید.

Last modified on
Tagged in: هتلداری
Rate this blog entry:

Comments

 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest
Guest دوشنبه 07 بهمن 1398