پیش تر در رابطه با مهندسی منو در رستوران و همچنین فرآیند آن در مقاله ای به بحث پرداختیم . فلسفه مهندسی منو افزایش سود آوری از طریق ترغیب مشتریان به خرید ان چیزی است که شما تمایل دارید تا بخرند استوار است در ویدئویی که امروز برای شما آماده نموده ام 7 راهکار جالب و ارزشمند در رابطه با تکنیک های مهندسی منو برای شما بیان میشود . راهکارهای ساده ای که تاثیرات بسزایی در درآمد رستوران شما خواهد داشت .

نیاز های هر فرد به دو دسته تقسیم میشود . نیازهای پنهان و نیازهای آشکار زمانی یک شخص به رستوارن شما مراجعه مینماید به دنبال رفع یکی از نیاز های خود که ممکن است گرسنگی میباشد . اما اینکه چگونه این نیاز را رفع نماید نیازمند تصمیم گیری میباشد . در زمان تصمیم گیری بیشتر افراد نیازمند به کمک میباشند . منو رستوران یک میهمان را در تصمیم گیری کمک مینماید . 

اگر بخواهیم از منو یک تعریف ارائه دهیم ،منو یا صورت غذاعبارت است از لیستی از خوراکیها ونوشیدنیها در یک رستوران که میهمانان  می توانند از میان آنها اقلام مورد نظر خود را انتخاب  نمایند.

این شما هستید که میتوانید با اجرای تکنیک های ساده ای بر تصمیم نهایی مشتری به نحوی تاثیر بگذارید که منجر به خرید کالا با سودآوری بیشتر برای شما گردد .