روش انگلیسی سرو غذا در رستوران ها و یا هتل ها مخصوص اتاق های VIP میباشد . ممکن است شما هم دیده باشید که برخی از رستوران ها دارای اتاق های  مخصوص باشند که تنها یک میز در ان قرار داده شده است . همچنین این نوع سرو در خانه های شخصی نیز انجام میگیرد و برای مناسب های بسیار خاص میباشد که میهمانان تمایل دارند تا از حداکثر فضای شخصی استفاده نمایند . در این روش عذا ها به صورت سرو سده در بشقاب و یا بسقاب های گرم از آشپزخانه برای میهماندار آورده شده و میهماندار بشقاب های غذا را در نزدیکی میهمانان قرار میدهد . در این مقاله سعی شده است تا مزایا و معایب استفاده از این روش و همچنین اصول پایه ایی این سرویس را برای شما توضیح دهم

همانطور که عنوان  شد سرویس به روش انگلیسی معمولا در یک اتاق در بسته ارائه میشود که میتواند در رستوران بوده و یا در خانه خود شخص باشد و برای مناسب های بسیار خاص میباشد.

b2ap3_thumbnail_private-home.png

نوع چینش میز در روش سرویس دهی انگلیسی در رستوران  :

چینش استانداردی برای این روش در هیچ کتابی موجود نیست و یا لااقل من ندیدم اما اساتید متفق القول هستند که نوع چینش میز بسیار شبیه چینش فرانسوی با یک تفاوت میباشد که استکان چای و نلبکی نیز باید بر روی میز قرار داشته باشد

  b2ap3_thumbnail_tableset2.png
 

b2ap3_thumbnail_tableset.png

همچنین نام میهمان رزرو کننده بر روی کاغذی نوشته شده و بر روی میز قرار داده میشود .

در این روش کارد و قاشق ها در سمت راست بشقاب و چنگال ها در سمت بشقاب قرار داده میشود .

لیوان های آب انگور در سمت چپ لیوان آب قرار داده شده و فنجان قهوه و یا چای در زمان سرو آن برای میهماندار آورده میشود .

 در صورتی که میهمانان از بشقاب مربوط به پیش غذا استفاده نمایند بشقاب چایگزین غذای اصلی میباید از قبل گرم شده باشد.

محسنات و معایب استفاده از روش سرو انگلیسی:

روش سرویس انگلیسی برای مناسب های خاص همانند خواستگاری یک زوج بسیار مناسب میباشد .

در این روش میباید یک میهماندار اختصاصی به میز سرویس دهد و وی میباید کار زیادی را متحمل شود .

زمان در این سرویس حداکثر است چرا که شخص میهماندار دارای کمکی نمیباشد اما با این حال همچنان از سرویس روسی سریع تر است

فرآیند سرویس دهی به روش انگلیسی :

 b2ap3_thumbnail_carer.png