دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

مقالات خود را برای ما ارسال نمایید

ما آن را به نام خود شما منتشر میکنیم

مشاهده سایر مقالات

مدیریت هتلداری

جامعه مدیران هتل های ایران

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
  Login Login form

تاسیسات هتل
برنامه های کاری تاسیسات هتل و نقش آن

واحد تاسیسات در هتل ها یکی از مهمترین ارکان هر هتل میباشد اما آیا شما برنامه تدوین شده ای برای کار های روتین این واحد دارید و یا مسئول تاسیسات در انتظار اعلام خرابی ها مینشیند تا به وی اعلام شود ؟ آیا بازرسی های ایمنی توسط تاسیسات انجام میشود ؟ آیا فرم های دوره ای  جهت بازرسی ها تدوین نموده اید ؟ مطمئنم هزینه تاسیسات یکی از سنگین ترین هزینه های منابع انسانی (نسبت به تعداد افراد شاغل) برای هتل شما میباشد . آیا بازده این واحد در حد هزینه های جاری میباشد؟

Continue reading Last modified on
Hits: 9712 0 Comments
Rate this blog entry: